Przedszkole Mały Oksford

Mały Oksford

o projekcie

Projekt „Utworzenie Przedszkola ogólnodostępnego w gminie Liszki” realizowany jest przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w okresie 04.07.2011 – 28.06.2013 r., w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej i dostępu do wychowania przedszkolnego na terenie gminy Liszki (powiat krakowski), poprzez utworzenie bezpłatnego przedszkola ogólnodostępnego dla 40 dzieci.

Projekt adresowany jest do dziewczynek i chłopców w wieku 3-5 lat, zamieszkałych na terenie gminy Liszki oraz ich rodziców i opiekunów.